06/08/2019
HOÀI THƯƠNG – TRÍ NHÂN – QUỐC HUY
HOÀI THƯƠNG – TRÍ NHÂN – QUỐC HUY

Hiện nay, giá khóm tại vùng trồng chuyên canh Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang tăng cao kỷ lục, nông dân phấn khởi vì lãi cao.

Video liên quan