Tag:

nhà tù

Trung tâm giam giữ khủng bố mới mở cửa ở vùng Tecoluca miền trung El Salvador là một trong những nhà tù lớn nhất Mỹ Latinh, với sức chứa lên tới 40.000 phạm nhân. Ngày 24-2, những hình ảnh đầu tiên cho thấy hàng nghìn phạm nhân được chuyển đến đây. Video nhà tù

Video: 2.000 phạm nhân được chuyển đến nhà tù lớn nhất châu Mỹ
Tin nóng   |   27/02/2023
Video: 2.000 phạm nhân được chuyển đến nhà tù lớn nhất châu Mỹ

Trung tâm giam giữ khủng bố mới mở cửa ở vùng Tecoluca miền trung El Salvador là một trong những nhà tù lớn nhất Mỹ Latinh, với sức chứa lên tới 40.000 phạm nhân. Ngày 24-2, những hình ảnh đầu tiên cho thấy hàng nghìn phạm nhân được chuyển đến đây.