Tag:

nhà tù dành cho quỷ dữ

TTO - 'Giếng Địa ngục' Barhout là hố khổng lồ rộng hơn 30m, sâu khoảng 112m ở sa mạc tỉnh Al-Mahra, Yemen, gần biên giới Oman. Hố khổng lồ này đã được dân gian địa phương tin rằng là nhà tù dành cho quỷ dữ. Video nhà tù dành cho quỷ dữ

Video: Chỉ thấy rắn ở 'Giếng địa ngục' sâu 112m, nơi được ví như 'nhà tù dành cho quỷ dữ'
Thú vị   |   24/09/2021
Video: Chỉ thấy rắn ở 'Giếng địa ngục' sâu 112m, nơi được ví như 'nhà tù dành cho quỷ dữ'

TTO - 'Giếng Địa ngục' Barhout là hố khổng lồ rộng hơn 30m, sâu khoảng 112m ở sa mạc tỉnh Al-Mahra, Yemen, gần biên giới Oman. Hố khổng lồ này đã được dân gian địa phương tin rằng là nhà tù dành cho quỷ dữ.