Tag:

nha trang

Ông 'Rái' ở Nha Trang, Khánh Hòa làm nghề leo hái dừa thuê đã hơn 54 năm. Hiện dù đã 70 tuổi trông ông vẫn khỏe mạnh, leo thoăn thoắt từ gốc lên đến ngọn dừa chưa đến 10 giây. Video nha trang

Tin nóng   |   29/09/2023
Ông lão 70 tuổi mưu sinh bằng nghề hái dừa thuê hơn 54 năm

Ông 'Rái' ở Nha Trang, Khánh Hòa làm nghề leo hái dừa thuê đã hơn 54 năm. Hiện dù đã 70 tuổi trông ông vẫn khỏe mạnh, leo thoăn thoắt từ gốc lên đến ngọn dừa chưa đến 10 giây.