Tag:

nhà máy thủy điện

Mưa lớn suốt hai ngày khiến nhiều nơi ở miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập lụt, nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học. Các nhà máy thủy điện ở Nghệ An cho xả nước qua đập tràn, vùng thấp trũng bị ngập, ao nuôi cá của người dân đã bị tràn. Video nhà máy thủy điện

Tin nóng   |   27/09/2023
Mưa lũ miền Trung: nhiều nơi bị chia cắt, cô lập, thủy điện liên tục xả nước qua đập tràn

Mưa lớn suốt hai ngày khiến nhiều nơi ở miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập lụt, nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học. Các nhà máy thủy điện ở Nghệ An cho xả nước qua đập tràn, vùng thấp trũng bị ngập, ao nuôi cá của người dân đã bị tràn.