26/06/2019

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 chính thức phát điện

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận) do Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) - thuộc Tập đoàn Điện lực VN làm chủ đầu tư hoàn thành sau hơn 5 tháng triển khai xây dựng vừa chính thức phát điện thương mại.

Video liên quan