Tag:

Nhà cách ly

TTO - Nếu như trước đây, chị Kiều đang là F0, bị bắt buộc phải ở nhà cách ly cho đến khi xét nghiệm lại chỉ còn ‘1 vạch’, thì nay theo chủ trương của UBND tỉnh Long An chị đã được đi làm trên tinh thần tự nguyện. Video Nhà cách ly

Video: Nhiều F0 tại Long An tự nguyện đi làm bình thường
Tin nóng   |   14/03/2022
Video: Nhiều F0 tại Long An tự nguyện đi làm bình thường

TTO - Nếu như trước đây, chị Kiều đang là F0, bị bắt buộc phải ở nhà cách ly cho đến khi xét nghiệm lại chỉ còn ‘1 vạch’, thì nay theo chủ trương của UBND tỉnh Long An chị đã được đi làm trên tinh thần tự nguyện.