Tag:

Nguyễn Trường Sơn

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự ba cơ quan. Trong đó, có quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Video Nguyễn Trường Sơn

Video: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chính thức nghỉ hưu trước tuổi
Tin nóng   |   06/05/2023
Video: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chính thức nghỉ hưu trước tuổi

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự ba cơ quan. Trong đó, có quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.