Tag:

Nguyễn Đình Đạt

TTO - "Đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử ấy. Hôm đó, tôi đi trên đường phố Sài Gòn thân thuộc với bầu máu nóng của tuổi 19", ông Nguyễn Đình Đạt ôm chồng ảnh đen trắng được đóng khung cẩn thận ra lật giở. Video Nguyễn Đình Đạt

Nghe người Sài Gòn kể lại khoảnh khắc ngày 30-4 lịch sử
Đời thường   |   30/04/2020
Nghe người Sài Gòn kể lại khoảnh khắc ngày 30-4 lịch sử

TTO - "Đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử ấy. Hôm đó, tôi đi trên đường phố Sài Gòn thân thuộc với bầu máu nóng của tuổi 19", ông Nguyễn Đình Đạt ôm chồng ảnh đen trắng được đóng khung cẩn thận ra lật giở.