Tag:

Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân

TTO - Cận cảnh bãi chứa tro, xỉ hàng triệu tấn của các nhà máy ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vẫn đang tồn đọng, chưa giải quyết triệt để đầu ra… Video Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân

Video: Cận cảnh bãi chứa tro, xỉ hàng triệu tấn của nhiệt điện Vĩnh Tân
Tin nóng | 03/06/2022
Video: Cận cảnh bãi chứa tro, xỉ hàng triệu tấn của nhiệt điện Vĩnh Tân

TTO - Cận cảnh bãi chứa tro, xỉ hàng triệu tấn của các nhà máy ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vẫn đang tồn đọng, chưa giải quyết triệt để đầu ra…