24/09/2019
HOÀNG QUYÊN = HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
HOÀNG QUYÊN = HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

Theo phản ảnh của người dân đang sống tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM, khu vực ao rau muống phía sau Trạm y tế của phường này hiện tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan bệnh xuất sốt huyết.