Tag:

nguồn vắc xin COVID-19

TTO - Sắp tới, có bao nhiêu vắc xin về Việt Nam? Gồm những loại nào? Theo hướng dẫn khám sàng lọc mới ban hành, ai cần thận trọng khi tiêm vắc xin phòng COVID-19? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 11-8. Video nguồn vắc xin COVID-19

Bạn có biết   |   11/08/2021
Robot Hỏi - Đáp: Sắp có bao nhiêu vắc xin về Việt Nam? Ai cần thận trọng khi tiêm phòng COVID-19?

TTO - Sắp tới, có bao nhiêu vắc xin về Việt Nam? Gồm những loại nào? Theo hướng dẫn khám sàng lọc mới ban hành, ai cần thận trọng khi tiêm vắc xin phòng COVID-19? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 11-8.