Tag:

người tiêu dùng

Sáng 26-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Video người tiêu dùng

Trực tiếp   |   26/05/2023
Truyền hình trực tiếp: Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi

Sáng 26-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi.