06/09/2019
TẤN LỰC – DIỄM HƯỜNG – THÚY QUYÊN
TẤN LỰC – DIỄM HƯỜNG – THÚY QUYÊN

Hiện cá thát lát Hậu Giang đã có thương hiệu trên thị trường với nhiều sản phẩm như: thát lát rút xương, thát lát tẩm gia vị hay trả cá thát lát.

Video liên quan