Tag:

Người nước ngoài

Người nước ngoài vào đại lý bia nhờ đổi tiền USD ra tiền Việt, trong lúc tỏ ra không hiểu ngôn ngữ và chỉ số tiền Việt cần đổi, người này đã giật khoảng 3 triệu đồng bỏ chạy. Video Người nước ngoài

Tin nóng   |   31/10/2023
Xôn xao 'ông Tây' vào đại lý bia nhờ đổi USD rồi giật tiền Việt bỏ chạy

Người nước ngoài vào đại lý bia nhờ đổi tiền USD ra tiền Việt, trong lúc tỏ ra không hiểu ngôn ngữ và chỉ số tiền Việt cần đổi, người này đã giật khoảng 3 triệu đồng bỏ chạy.