01/10/2019
NGỌC TÀI – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
NGỌC TÀI – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Cùng với triều cường kỷ lục ở ĐBSCL, nhiều hộ làm vườn trong ô bao làm lúa ở hai xã Phú Điền và xã Đốc Binh Kiều, của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp khóc ròng vì nước ngập.

Video liên quan