Tag:

người Hà Nội chọn ăn phở nào?

Nhiều ghi nhận thú vị từ PV về ‘gu’ ăn phở ngày nay của nhiều người Hà Nội. Giữa ‘đất phở’, người Hà Nội sẽ chọn ăn phở nào? Video người Hà Nội chọn ăn phở nào?

Sống giữa “đất phở”, người Hà Nội chọn ăn phở nào?
Bạn có biết   |   23/11/2019
Sống giữa “đất phở”, người Hà Nội chọn ăn phở nào?

Nhiều ghi nhận thú vị từ PV về ‘gu’ ăn phở ngày nay của nhiều người Hà Nội. Giữa ‘đất phở’, người Hà Nội sẽ chọn ăn phở nào?