20/10/2019
THẾ SẢY - THÚY QUYÊN - THƯ TRẦN
THẾ SẢY - THÚY QUYÊN - THƯ TRẦN

Tôi là một cô gái rất đặc biệt, vì ở Việt Nam chỉ có khoảng 3.000 người mang hình hài tí hon giống tôi. Thấp ngang hông bạn, nhưng tôi lại rất cao nếu đo từ đầu tôi lên trời. Trước kia, 10 năm thanh xuân đẹp nhất, tôi đã bỏ vào quên lãng, bởi sự tự ti, mặc cảm… và năm 23 tuổi khoảnh khắc để tôi thay đổi tâm thức đã đến, đến chậm nhưng không bao giờ là muộn.