Tag:

người dân than phiền

TTO - Theo quy định của tỉnh Quảng Nam người về từ Đà Nẵng phải cách ly 14 ngày. Tuy nhiên cán bộ chốt kiểm soát của tỉnh Quảng Nam lại buộc người dân phải quay về Đà Nẵng với lý do: 'Không được sự đồng ý tiếp nhận của địa phương'. Video người dân than phiền

Video: Nhiều người dân than phiền Đà Nẵng cho về, Quảng Nam không nhận
Tin nóng   |   26/09/2021
Video: Nhiều người dân than phiền Đà Nẵng cho về, Quảng Nam không nhận

TTO - Theo quy định của tỉnh Quảng Nam người về từ Đà Nẵng phải cách ly 14 ngày. Tuy nhiên cán bộ chốt kiểm soát của tỉnh Quảng Nam lại buộc người dân phải quay về Đà Nẵng với lý do: 'Không được sự đồng ý tiếp nhận của địa phương'.