Tag:

Người dân phát hiện

Người dân phát hiện thùng carton đặt ở rừng keo thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam , có hương đèn, giấy tiền vàng mã, người dân nghi ngờ bên trong chứa thi thể trẻ em nên trình báo cơ quan chức năng đến thì mới vỡ lẽ ...là xác con chó. Video Người dân phát hiện

Nghi thùng carton chứa thi thể trẻ em, báo công an hóa ra…xác con chó
Tin nóng | 08/03/2023
Nghi thùng carton chứa thi thể trẻ em, báo công an hóa ra…xác con chó

Người dân phát hiện thùng carton đặt ở rừng keo thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam , có hương đèn, giấy tiền vàng mã, người dân nghi ngờ bên trong chứa thi thể trẻ em nên trình báo cơ quan chức năng đến thì mới vỡ lẽ ...là xác con chó.