11/10/2019
ĐÌNH CƯƠNG – BẢO DUY – TRINH TRÀ
ĐÌNH CƯƠNG – BẢO DUY – TRINH TRÀ

Gần 10 năm qua, hàng chục hộ dân thuộc 3 xã Cam An Nam, Cam An Bắc và Cam Hiệp Nam phải sống trong sự ô nhiễm từ bãi rác tạm, ngày đêm đón rác từ khắp huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đổ về.