Tag:

người dân hạn chế

TTO - Từ ngày 28-5, UBND TP yêu cầu tạm dừng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Toàn thể người dân TP nên hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Video người dân hạn chế

Video: Từ 0h 28-5 TP.HCM không tụ tập trên 10 người, nên hạn chế ra ngoài
Tin nóng   |   27/05/2021
Video: Từ 0h 28-5 TP.HCM không tụ tập trên 10 người, nên hạn chế ra ngoài

TTO - Từ ngày 28-5, UBND TP yêu cầu tạm dừng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Toàn thể người dân TP nên hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.