Tag:

Ngũ long công chúa

Sáng nào chúng tôi cũng chạy từ 5g30. Hai năm trước, không ai quen biết ai cả. 5 chị em chúng tôi biết đến nhau là nhờ chạy bộ. Thời gian bắt đầu chạy, tôi cũng như các chị em khác trong nhóm chỉ tự mình tập chạy quanh khu vực quận 7 mà thôi. Mọi người thường dậy khoảng 4h30 đến 5h và chạy. Video Ngũ long công chúa

“Ngũ long công chúa”: đẹp để làm gì?
Bạn có biết | 01/08/2019
“Ngũ long công chúa”: đẹp để làm gì?

Sáng nào chúng tôi cũng chạy từ 5g30. Hai năm trước, không ai quen biết ai cả. 5 chị em chúng tôi biết đến nhau là nhờ chạy bộ. Thời gian bắt đầu chạy, tôi cũng như các chị em khác trong nhóm chỉ tự mình tập chạy quanh khu vực quận 7 mà thôi. Mọi người thường dậy khoảng 4h30 đến 5h và chạy.