30/07/2019

Những ngày vừa qua, nhờ sóng yên biển lặng, ngư dân tại nhiều vùng biển của tỉnh Khánh Hòa đã trúng đậm cá chuồn, giúp nhiều hộ sở hữu ghe công suất nhỏ vẫn có thu nhập hấp dẫn.