Tag:

ngọc quý

TTO - Trong một lần mua ốc biển về ăn, cô Kodchakorn Tantiwiwatkul (Thái Lan) đã phát hiện viên ngọc quý có giá hàng chục ngàn USD. Video ngọc quý

Video: Khi đang ăn ốc biển, một cô gái phát hiện có viên ngọc quý trị giá hàng tỉ đồng
Video: Khi đang ăn ốc biển, một cô gái phát hiện có viên ngọc quý trị giá hàng tỉ đồng

TTO - Trong một lần mua ốc biển về ăn, cô Kodchakorn Tantiwiwatkul (Thái Lan) đã phát hiện viên ngọc quý có giá hàng chục ngàn USD.