Tag:

Nghĩa trang Liệt sĩ

Hơn một tháng qua, một lão nông tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã bắt tay vào xây dựng ngôi nhà của mình tại khu đất ngay trước nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Đặc biệt, ngôi nhà này dùng khoảng gần 300 vỏ bom đạn các loại để dựng lên. Video Nghĩa trang Liệt sĩ

Video: Ngôi nhà độc đáo được dựng từ 300 vỏ bom đạn
Đời thường | 12/04/2023
Video: Ngôi nhà độc đáo được dựng từ 300 vỏ bom đạn

Hơn một tháng qua, một lão nông tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã bắt tay vào xây dựng ngôi nhà của mình tại khu đất ngay trước nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Đặc biệt, ngôi nhà này dùng khoảng gần 300 vỏ bom đạn các loại để dựng lên.