Tag:

nghi phạm bắt cóc

Vụ bắt giữ con tin tại một hộp đêm ở miền đông Hà Lan đã kết thúc sau vài giờ vào ngày 30-3, con tin cuối cùng vừa được thả, trong đó một nghi phạm bị bắt. Video nghi phạm bắt cóc

Nghi phạm bắt cóc 4 người ở Hà Lan đầu hàng, con tin cuối cùng được thả
Thế giới   |   31/03/2024
Nghi phạm bắt cóc 4 người ở Hà Lan đầu hàng, con tin cuối cùng được thả

Vụ bắt giữ con tin tại một hộp đêm ở miền đông Hà Lan đã kết thúc sau vài giờ vào ngày 30-3, con tin cuối cùng vừa được thả, trong đó một nghi phạm bị bắt.