11/09/2019
PHƯƠNG NAM - THƯ TRẦN - QUỐC HUY
PHƯƠNG NAM - THƯ TRẦN - QUỐC HUY

Hôm qua ngày 10-9, nhằm ngày 12-8 (âm lịch), là ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Các sân khấu 5B, sân khấu Hồng Vân, sân khấu Trịnh Kim Chi... đã tổ chức giỗ Tổ trong không khí trang trọng, thể hiện lòng thành kính dâng lên Tổ nghề.