Tag:

Nghệ sĩ Hoài Linh

Bà Phương Hằng khai những thông tin mà bà phát ngôn trên livestream về 10 cá nhân trên là do đọc trên mạng, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng nhưng không phải do bà tự nghĩ ra. Video Nghệ sĩ Hoài Linh

Bà Phương Hằng khai ‘nguồn’ thông tin phát ngôn trên livestream về 10 cá nhân
Tin nóng   |   07/09/2023
Bà Phương Hằng khai ‘nguồn’ thông tin phát ngôn trên livestream về 10 cá nhân

Bà Phương Hằng khai những thông tin mà bà phát ngôn trên livestream về 10 cá nhân trên là do đọc trên mạng, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng nhưng không phải do bà tự nghĩ ra.