Tag:

ngày nắng

Dự báo thời tiết hôm nay 13-1, mưa đã giảm hẳn trên hầu hết các khu vực của cả nước, thời tiết ban ngày trời nắng, chỉ còn một vài nơi có mưa rào nhưng không đáng kể. Video ngày nắng

Dự báo thời tiết 13-1: Mưa giảm hẳn trên cả nước
Tin nóng   |   13/01/2023
Dự báo thời tiết 13-1: Mưa giảm hẳn trên cả nước

Dự báo thời tiết hôm nay 13-1, mưa đã giảm hẳn trên hầu hết các khu vực của cả nước, thời tiết ban ngày trời nắng, chỉ còn một vài nơi có mưa rào nhưng không đáng kể.