Tag:

Ngày khai giảng đặc biệt

TTO - Hôm nay, ngày 5-9, gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học 2020-2021. Đây là năm học thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong bối cảnh vẫn phải tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Video Ngày khai giảng đặc biệt

Video: Ngày khai giảng đặc biệt, gần 23 triệu học sinh đeo khẩu trang đến trường
Tin nóng   |   05/09/2020
Video: Ngày khai giảng đặc biệt, gần 23 triệu học sinh đeo khẩu trang đến trường

TTO - Hôm nay, ngày 5-9, gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học 2020-2021. Đây là năm học thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong bối cảnh vẫn phải tăng cường phòng chống dịch COVID-19.