Tag:

Ngày của Phở

Vietnam Phở Festival 2023 là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng khi Ngày của phở 12-12 bước sang năm thứ 7. Đây cũng là một hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật. Video Ngày của Phở

Live
Trực tiếp   |   07/10/2023
Trực tiếp: Lễ khai mạc Vietnam Phở Festival tại Tokyo, Nhật Bản

Vietnam Phở Festival 2023 là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng khi Ngày của phở 12-12 bước sang năm thứ 7. Đây cũng là một hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật.