Tag:

Ngày của Phở 2021

Sáng 20-11, các thí sinh đã tham gia vòng sơ khảo cuộc thi “Đi tìm người nấu phở ngon 2021”. Năm nay, các thí sinh là đầu bếp chuyên nghiệp cũng như các đầu bếp tại gia đề thi chung, tạo ra sự khác biệt và đa dạng về hương vị trong cuộc thi. Video Ngày của Phở 2021

Sơ khảo phía Nam cuộc thi “Đi tìm người nấu phở ngon 2021”
Bạn có biết   |   21/11/2021
Sơ khảo phía Nam cuộc thi “Đi tìm người nấu phở ngon 2021”

Sáng 20-11, các thí sinh đã tham gia vòng sơ khảo cuộc thi “Đi tìm người nấu phở ngon 2021”. Năm nay, các thí sinh là đầu bếp chuyên nghiệp cũng như các đầu bếp tại gia đề thi chung, tạo ra sự khác biệt và đa dạng về hương vị trong cuộc thi.