Tag:

ngày 20-10

Chào mừng thành công Hội nghị Người Lao Động năm 2022. Ngày 20-10, ban nữ công Công ty truyền tải điện 4 đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty truyền tải điện 4, ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công ty tổ chức cuộc thi chạy bộ Online EVNNPT 2022. Video ngày 20-10

Công ty truyền tải điện 4 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
Bạn có biết   |   21/10/2022
Công ty truyền tải điện 4 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Chào mừng thành công Hội nghị Người Lao Động năm 2022. Ngày 20-10, ban nữ công Công ty truyền tải điện 4 đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty truyền tải điện 4, ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công ty tổ chức cuộc thi chạy bộ Online EVNNPT 2022.