Tag:

ngành nông nghiệp

TTO - Để kiểm soát dịch châu chấu đang phá hại mùa màng ở Ấn Độ mới đây. Một số địa phương đã sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu diệt châu chấu. Video ngành nông nghiệp

Sử dụng máy bay không người lái để diệt châu chấu
Tin nóng   |   03/07/2020
Sử dụng máy bay không người lái để diệt châu chấu

TTO - Để kiểm soát dịch châu chấu đang phá hại mùa màng ở Ấn Độ mới đây. Một số địa phương đã sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu diệt châu chấu.