Tag:

ngành công nghiệp

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, khiến cho thị trường vô cùng sôi động. Video ngành công nghiệp

Tăng liên kết vùng, nâng cao sức bật ngành công nghiệp Việt Nam
Bạn có biết   |   21/12/2022
Tăng liên kết vùng, nâng cao sức bật ngành công nghiệp Việt Nam

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, khiến cho thị trường vô cùng sôi động.