Tag:

ngân sách

Cần sớm có chính sách riêng nhằm khuyến khích, huy động các nguồn lực cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông ở ĐBSCL, bởi hạ tầng giao thông kém đang là điểm nghẽn cho sự phát triển của khu vực này. Nếu không sớm hành động, ĐBSCL sẽ tụt hậu.Nhiều đại biểu là lãnh đạo các địa phương và bộ, ngành đã kiến nghị như vậy tại buổi sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, do Thủ tướng chủ trì ngày 18-6 tại TP.HCM Video ngân sách

Sẽ bổ sung thêm 45.000 tỷ đồng dồn sức vực dậy ĐBSCLLive
Tin nóng   |   19/06/2019
Sẽ bổ sung thêm 45.000 tỷ đồng dồn sức vực dậy ĐBSCL

Cần sớm có chính sách riêng nhằm khuyến khích, huy động các nguồn lực cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông ở ĐBSCL, bởi hạ tầng giao thông kém đang là điểm nghẽn cho sự phát triển của khu vực này. Nếu không sớm hành động, ĐBSCL sẽ tụt hậu.Nhiều đại biểu là lãnh đạo các địa phương và bộ, ngành đã kiến nghị như vậy tại buổi sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, do Thủ tướng chủ trì ngày 18-6 tại TP.HCM