02/12/2019
LÊ PHAN – ĐAN THUẦN – MAI HUYỀN – UYÊN THI
LÊ PHAN – ĐAN THUẦN – MAI HUYỀN – UYÊN THI

Hệ thống dây điện nổi tại TP.HCM đang dần được thay thế dân bằng việc ngầm hóa, ngầm hóa không chỉ góp phần giúp lưới điện vận hành an toàn, đề phòng các sự cố như sét đánh, cây ngã, rơi đứt đường dây mà còn tạo mỹ quan đường phố, đô thị thông thoáng, văn minh… Với việc quản lý hệ thống lưới điện bởi công nghệ thông tin sẽ giúp kiểm soát các rủi ro, hạn chế ở mức thấp nhất sự cố.