Tag:

new york

Cựu tổng thống Donald Trump gọi bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn ở New York là 'sự đàn áp chính trị', tuyên bố sẽ chiến đấu trong nỗ lực tranh cử năm 2024. Video new york

Video: Cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị cáo buộc tội hình sự, ông Trump nói mình bị 'đàn áp'
Tin nóng   |   31/03/2023
Video: Cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị cáo buộc tội hình sự, ông Trump nói mình bị 'đàn áp'

Cựu tổng thống Donald Trump gọi bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn ở New York là 'sự đàn áp chính trị', tuyên bố sẽ chiến đấu trong nỗ lực tranh cử năm 2024.