Tag:

nền kinh tế thế giới

TTO - Hơn 2 năm qua, dịch COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới trong đó có ngành công nghiệp, kéo theo sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Video nền kinh tế thế giới

Video: Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, có phải cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam?
Bạn có biết   |   17/09/2022
Video: Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, có phải cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam?

TTO - Hơn 2 năm qua, dịch COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới trong đó có ngành công nghiệp, kéo theo sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng trên toàn cầu.