Tag:

nặng tới 21kg

TTO - Lực lượng chức năng vừa thả con rắn hổ mang chúa khủng, nặng tới 21kg vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Video nặng tới 21kg

Video: Thả rắn hổ mang chúa 21 kg vào rừng
Tin nóng   |   29/12/2020
Video: Thả rắn hổ mang chúa 21 kg vào rừng

TTO - Lực lượng chức năng vừa thả con rắn hổ mang chúa khủng, nặng tới 21kg vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.