Tag:

nắng nóng

Nhiều người lớn và trẻ nhỏ thường thích ở máy lạnh suốt ngày, đặc biệt khi trời nóng. Điều này gây ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tiết mồ hôi của cơ thể và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao? Video nắng nóng

Không đổ mồ hôi dù trời nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao?
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   29/08/2023
Không đổ mồ hôi dù trời nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao?

Nhiều người lớn và trẻ nhỏ thường thích ở máy lạnh suốt ngày, đặc biệt khi trời nóng. Điều này gây ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tiết mồ hôi của cơ thể và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao?