Tag:

nâng ngực

Hiện có nhiều cơ sở làm đẹp mọc lên, tuy nhiên không phải cơ sở làm đẹp nào người phẫu thuạt cũng có chuyên môn, đảm bảo chất lượng. Thay vì bỏ tiền để được làm đẹp, nhiều người gặp phải 'bác sĩ tay ngang' và rước phải 'thảm họa'. Video nâng ngực

Để tránh thảm họa làm đẹp vì gặp phải 'bác sĩ tay ngang'
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   16/03/2023
Để tránh thảm họa làm đẹp vì gặp phải 'bác sĩ tay ngang'

Hiện có nhiều cơ sở làm đẹp mọc lên, tuy nhiên không phải cơ sở làm đẹp nào người phẫu thuạt cũng có chuyên môn, đảm bảo chất lượng. Thay vì bỏ tiền để được làm đẹp, nhiều người gặp phải 'bác sĩ tay ngang' và rước phải 'thảm họa'.