Tag:

Năng lượng tái tạo

Ngày 11.8, Tổng Công ty phát điện 3 phối hợp với Thành đoàn Thành phố Thủ Đức tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời trên đường giao thông tại địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM. Video Năng lượng tái tạo

Genco3 bàn giao hệ thống chiếu sáng đường giao thông
Bạn có biết   |   12/08/2023
Genco3 bàn giao hệ thống chiếu sáng đường giao thông

Ngày 11.8, Tổng Công ty phát điện 3 phối hợp với Thành đoàn Thành phố Thủ Đức tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời trên đường giao thông tại địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM.