Tag:

Nam Sudan

TTO - Sau 6 năm nỗ lực, trung tá Lương Thị Trà Vinh vừa vinh dự trở thành nữ sĩ quan đầu tiên trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đạt yêu cầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan vào tháng 9 tới. Video Nam Sudan

Video: Nữ sĩ quan công an Việt Nam đầu tiên sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế
Tin nóng   |   19/08/2022
Video: Nữ sĩ quan công an Việt Nam đầu tiên sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế

TTO - Sau 6 năm nỗ lực, trung tá Lương Thị Trà Vinh vừa vinh dự trở thành nữ sĩ quan đầu tiên trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đạt yêu cầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan vào tháng 9 tới.