Tag:

mỹ

Chiều 11-9, George Bivens, quan chức cảnh sát bang Pennsylvania, Mỹ cho biết tiền thưởng cho người cung cấp được thông tin giúp bắt Cavalcante là 25.000 USD. Cavalcante đã bị kết tội giết bạn gái cũ với 38 nhát dao vào năm 2021, sau đó đã vượt ngục. Video mỹ

Treo thưởng 25.000 USD để bắt phạm nhân giết bạn gái cũ bằng 38 nhát dao
Thế giới   |   12/09/2023
Treo thưởng 25.000 USD để bắt phạm nhân giết bạn gái cũ bằng 38 nhát dao

Chiều 11-9, George Bivens, quan chức cảnh sát bang Pennsylvania, Mỹ cho biết tiền thưởng cho người cung cấp được thông tin giúp bắt Cavalcante là 25.000 USD. Cavalcante đã bị kết tội giết bạn gái cũ với 38 nhát dao vào năm 2021, sau đó đã vượt ngục.