Tag:

mv

Về MV của Jack có hình ảnh Messi, luật sư và chuyên gia YouTube nhận định MV vẫn mang lại lợi ích thương mại, nhưng chỉ Messi hoặc người đại diện hợp pháp của anh mới có quyền yêu cầu xóa video. Video mv

‘Lùm xùm’ quanh MV của Jack có hình ảnh Messi: luật sư và chuyên gia YouTube nhận định ra sao?
Giải trí   |   09/09/2023
‘Lùm xùm’ quanh MV của Jack có hình ảnh Messi: luật sư và chuyên gia YouTube nhận định ra sao?

Về MV của Jack có hình ảnh Messi, luật sư và chuyên gia YouTube nhận định MV vẫn mang lại lợi ích thương mại, nhưng chỉ Messi hoặc người đại diện hợp pháp của anh mới có quyền yêu cầu xóa video.