Tag:

mưu sinh

Chương trình với những thông tin đáng chú ý: Người dân TP.HCM tình nguyện hiến đất mở rộng hẻm nhỏ thành hẻm lớn; Công an vào cuộc vụ đồ đạc trong nhà tự nhiên bốc cháy; Tài xế xe ôm kể lại giây phút bị cướp đâm nhiều nhát vào tim... Video mưu sinh

Góc nhìn trưa nay | Nhọc nhằn mưu sinh bằng nghề chẻ đá
Góc nhìn trưa nay | 06/12/2022
Góc nhìn trưa nay | Nhọc nhằn mưu sinh bằng nghề chẻ đá

Chương trình với những thông tin đáng chú ý: Người dân TP.HCM tình nguyện hiến đất mở rộng hẻm nhỏ thành hẻm lớn; Công an vào cuộc vụ đồ đạc trong nhà tự nhiên bốc cháy; Tài xế xe ôm kể lại giây phút bị cướp đâm nhiều nhát vào tim...