Tag:

Mười Tường

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hội đồng xét xử phạt 'trùm buôn lậu' Mười Tường 23-27 năm tù trong vụ án buôn lậu 51kg vàng. Tổng hợp hình phạt với các vụ án trước là 30-40 năm tù. Video Mười Tường

Bà 'trùm buôn lậu' Mười Tường bị đề nghị từ 23-27 năm tù
Tin nóng   |   12/08/2023
Bà 'trùm buôn lậu' Mười Tường bị đề nghị từ 23-27 năm tù

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hội đồng xét xử phạt 'trùm buôn lậu' Mười Tường 23-27 năm tù trong vụ án buôn lậu 51kg vàng. Tổng hợp hình phạt với các vụ án trước là 30-40 năm tù.