Tag:

Mưa xối xả

TTO - Mưa xối xả liên tục trong những ngày qua, đặc biệt là ở khu vực miền núi đã khiến nhiều khu vực tại Quảng Bình bị ngập lũ. Người dân ở đây phải tức tốc di chuyển đồ đạc đi tránh lũ. Video Mưa xối xả

Video: Mưa xối xả ở miền núi Quảng Bình, người dân tức tốc di chuyển đồ đạc tránh lũ
Tin nóng   |   18/10/2021
Video: Mưa xối xả ở miền núi Quảng Bình, người dân tức tốc di chuyển đồ đạc tránh lũ

TTO - Mưa xối xả liên tục trong những ngày qua, đặc biệt là ở khu vực miền núi đã khiến nhiều khu vực tại Quảng Bình bị ngập lũ. Người dân ở đây phải tức tốc di chuyển đồ đạc đi tránh lũ.